Allianse for metanol

november 12, 1999, 09:00 CET

Den kanadiske metanolprodusenten Methanex og Statoil har inngått en femårig samarbeidsavtale for innføring av metanol som drivstoff til biler.

De to selskapene skal utvikle et europeisk pilotprogram som skal vise hvordan metanol kan brukes i biler med brenselceller. Programmet skal etter planen være klart i 2002, og omfatter alle aspekter ved forsyning, distribusjon og markedsføring av metanol.

"Poenget er å få erfaring med hvordan logistikk og infrastruktur fungerer i praksis. Et annet viktig poeng er å kommunisere budskapet til forbrukerne, vise dem at brenselcellebilen er utviklet, kommer på markedet om fire-fem år og at metanol er et egnet drivstoff," sier Sjur Haugen, leder for forretningsutvikling i Metanoldivisjonen i Industri og handel.

Brenselceller bruker hydrogen som drivstoff og omdanner det til elektrisitet gjennom en elektrokjemisk prosess. Store sikkerhetsproblemer er knyttet til frakt og lagring av rent hydrogen. Det hadde derfor blitt svært kostbart dersom markedet i dag skulle gå fra en hydrokarbonbasert energiforsyning til rent hydrogen. Flere bilprodusenter har derfor utviklet brenselcellebiler som omdanner metanol til hydrogen.

Metanol produseres av naturgass. Kjemikalien distribueres og konsumeres over hele verden, og kan med mindre tilpasninger gå inn i den samme transport- og distribusjonsstrukturen som finnes for bensin og diesel.

"Med metanol som drivstoff kan verden få glede av brenselcellebilens gode miljøegenskaper umiddelbart, uten å måtte vente til rent hydrogen er tilgjengelig på global basis," sier Haugen.

Methanex er verdens største produsent og selger av metanol. Statoil, med metanolanlegget på Tjeldbergodden i Møre og Romsdal, er størst i Europa.

De to selskapene inngikk tidligere i år en samarbeidsavtale om å teste ut brenselceller som energikilde i boliger.