Lønnsom Sleipner-brønn

november 15, 1999, 07:00 CET

En operasjon på en gasskondensatbrønn på Sleipner Øst har økt feltets kondensatproduksjon med 3750 fat til 101.250 fat i døgnet.

Ifølge produksjonsoppfølger Bodil Fjæreide Sømme har Statoil allerede tjent rundt 210 millioner kroner ekstra etter at operasjonen ble utført i september i fjor. Operasjonen kostet 10 millioner kroner, og beløpet var tjent inn etter cirka 20 dager.

Brønn nummer A-10 er én av fjorten produksjonsbrønner på Sleipner Øst-feltet i Nordsjøen. Den produserer gass og kondensat fra sandstein av den geologiske formasjonen Ty av tertiær alder.

I Ty-formasjonen blir det injisert tørrgass for å opprettholde trykket og derved forhindre utfelling av kondensat. Injeksjonen fører også til at allerede utfelt kondensat fordamper på nytt.

I nærheten av brønnen A-10 blir det injisert tørrgass i de dypere delene av reservoaret. A-10 produserte før brønnoperasjonen bare fra de øverste lagene. Siden tørrgassen er lettere enn reservoargassen, begynte brønnen allerede i 1997 å produsere store mengder av den injiserte tørrgassen. For å forhindre dette, ble det øverste produksjonsintervallet i brønnen isolert og dypere lag perforert.

Produsert gass fra de dypere lagene er ikke forurenset av injisert tørrgass. Kondensatmengden fra brønnen har derfor økt betydelig.

"Siden september -98 har vi ikke hatt gjennombrudd av injisert tørrgass i brønnen. Det betyr at den fortsetter å produsere rik gass," sier Sømme.

Hun opplyser at Statoil vurderer å gjennomføre den samme operasjonen på andre produksjonsbrønner på feltet.