"Gå til hovedinnhold"

Urd var tom

november 15, 1999, 12:30 CET

Leteboringen i det lovende prospektet Urd i Nordsjøen er avsluttet uten at det ble funnet hydrokarboner.

"Resultatet er skuffende," fastslår Knut G. Røssland, direktør i enheten Nye muligheter på norsk sokkel i Undersøkelse og produksjon Norge.

Han opplyser at det på forhånd var store forhåpninger til prospektet, som var Statoils førsteprioritering i Nordsjørunden -99. Samtidig var det klart at dette var et prospekt med betydelig risiko.

For Statoil var det viktig å komme raskt i gang med boringen i Urd-prospektet. En konklusjon om funn eller ikke funn ville få betydning for den videre utforskningen i dette området.

Røssland fastslår at prøveboringen har gitt nyttig informasjon som Statoil vil bruke i evalueringen av andre muligheter på norsk sokkel. Han er også fornøyd med at selve boringen ble vellykket: "Blant annet traff vi reservoaret på forventet dyp, alderen i formasjonen var som vi hadde trodd og brønnen ble boret på atskillig kortere tid enn planlagt."

Nå skal brønnresultatet evalueres og tolkes på nytt i et forsøk på å finne ut hvorfor det ikke var hydrokarboner til stede. Hvis Statoil konkluderer med at lisensen ikke har noe potensial, blir den tilbakelevert til myndighetene.

Prøveboringen ble utført av riggen Byford Dolphin. Boringen startet 21. oktober og ble avsluttet tre uker seinere. Urd-prospektet dekker blokkene 25/3 og 25/6 i lisens 245, og ligger rundt 40 kilometer nordøst for Norsk Hydros Heimdal-felt.