Utsetter boring på Statfjord

november 16, 1999, 07:00 CET

Boringen av to planlagte brønner på Statfjord nordflanken er utsatt fordi området inneholder mindre olje enn forventet.

Statfjord nordflanken har produsert olje fra to brønner siden august i år. Ifølge prosjektsjef Kåre Søvik har ikke denne delen av reservoaret svart til forventningene.

Utvinnbare reserver i området var anslått til 75 millioner fat olje. Statoil utarbeider nå nye reserveanslag basert på informasjon fra de to produserende brønnene. Beslutningen om flere brønner skal bores vil sannsynligvis bli tatt neste sommer.

Nordflanken er ett av flere småprosjekter i Nordsjøen som får nedjustert reservene i forhold til tidligere beregninger. Sagas Varg-felt i Sleipner-området og Hydros Visund-felt i Tampen-området er andre eksempler.

Ifølge Tor Fjæran, direktør for Leting og områdeutvikling, tar Statoil lærdom av dette. Han viser til at oljenæringen og leverandørindustrien opp til nå har lagt stor vekt på å redusere utbyggingskostnader og gjennomføringstid.

"Det er like viktig å undersøke inntektssiden og reservegrunnlaget grundig før utbygging," sier han.

Som eksempel trekker Fjæran fram gass- og kondensatfeltet Kvitebjørn. For å redusere usikkerheten omkring reservoarets størrelse i dette feltet, har Statoil nylig gjort ekstra grundige studier. Det har ført til nedjusterte anslag. Basert på anslagene holder partnerne nå på med å avklare prosjektets lønnsomhet.