"Gå til hovedinnhold"

Ny brønn på Mikkel-feltet

november 17, 1999, 07:00 CET

Riggen Byford Dolphin begynte 16. november å bore en avgrensningsbrønn i den sørlige delen av gassfeltet Mikkel i Norskehavet.

Resultatet av boringen blir avgjørende for om operatøren Statoil og partnerne vil gå videre med en utbyggingsplan for feltet. Tidligere er det påvist om lag 13 milliarder kubikkmeter utvinnbar gass i strukturen. Dette er ikke tilstrekkelig grunnlag for en lønnsom utbygging av feltet.

"Vi håper med denne avgrensningsbrønnen å påvise mer gass slik at den totale utvinnbare mengde blir 20 - 25 milliarder kubikkmeter. Vi vil da ha nok ressurser til å videreføre arbeidet med dette lovende utbyggingsprosjektet," sier Yngve Vassmyr, direktør for Halten/Nordland.

Etter planen skal Byford Dolphin bore til ca 2800 meter dyp. Hele operasjonen er ventet å ta i underkant av 40 døgn. Statoil kommer til å søke Forsyningsutvalget om gassleveranser fra feltet i desember, med forbehold om at den nye brønnen gir grunnlag for en lønnsom utbygging.

Mikkel kan bli bygget ut som en ren undervannsløsning knyttet opp mot enten Statoils Åsgard-felt eller det Norske Shell-opererte Draugen-feltet. Investeringene er anslått til rundt to milliarder kroner. Antatt produksjonsstart vil være i år 2002/2003.

Mikkel-feltet består av to lisenser, PL 092 og PL 121. I produksjonslisens 092 har Mobil en andel på 40 prosent, Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) 30, Statoil 20 og Saga Petroleum 10 prosent. I produksjonslisens 121 har SDØE 40 prosent, Mobil og Norsk Hydro begge 20 prosent og Statoil og Saga Petroleum begge 10 prosent hver.