Skip to Content
no

Ingen avtale med Fortum

november 18, 1999, 09:15 CET

Finske Fortum og Statoil har besluttet å skrinlegge sine planer om å danne felles selskaper for drift av servicestasjoner og oljeterminaler i Russland, de tre baltiske stater og Polen.

Etter seks måneders forhandlinger har partene konkludert med at de nødvendige forutsetninger og synergier ikke er til stede for å danne felles selskaper på dette området. I stedet har de to selskapene besluttet å fortsette diskusjonene med sikte på et etablere et bredere samarbeid innen logistikk og oljeterminaler i det aktuelle området.

Statoil ønsker å forsterke sin posisjon som en ledende og toneangivende aktør i de aktuelle markeder. Selskapet legger opp til å utvide sitt nett av servicestasjoner i Polen, Litauen, Latvia, Estland og Russland. Statoil har idag 97 stasjoner i Polen, 33 i Estland, 31 i Latvia, 28 i Litauen og tre i Russland (Murmansk).