Pris for seismisk metode

november 18, 1999, 07:00 CET

En høythengende utmerkelse innen geofysikk ble nylig tildelt tre tidligere Statoil-ansatte på den årlige internasjonale konferansen til Society of exploration geophysicists i Houston.

Prisen, Virgil Kauffmann gold medal award, tilfaller personer som de siste fem årene har gjort en betydelig innsats for utviklingen av ny geofysisk teknologi. Eivind Berg, Bjørnar Svenning og James Martin ble gjennom Statoils Sumic-prosjekt pionerer innen fire-komponent (4C) havbunnsseismikk.

Prosjektet ble startet ved Statoils forskningssenter i 1988 og avsluttet i 1994. Målet var å utvikle ny teknologi som kunne gi store besparelser i oljeleting og reservoarkartlegging samt i overvåkning av reservoarer under produksjon.

Ved innsamling av tradisjonell marin seismikk brukes vanligvis en båt med luftkanoner som sender trykkbølger ned i undergrunnen. Hydrofoner (undervannsmikrofoner) montert i kabler bak båten samler opp ekkoene fra de seismiske skuddene i undergrunnen som trykkbølger.

I Sumic-prosjektet ble det utviklet havbunnssensorer som bestod av tre geofoner og én hydrofon. Havbunnssensorene ble plantet ned i havbunnen ved hjelp av en ubemannet undervannsfarkost. Sensorkontakten mot havbunnen og måling av seismiske vibrasjoner i tre retninger ved bruk av geofoner gjorde det mulig å måle skjærbølger i tillegg til trykkbølger. Skjærbølger kan gi betydelig merinformasjon fra reservoarene.

Havbunnsseismikken ble første gang demonstrert på det nå nedstengte Tommeliten-feltet i Nordsjøen. Resultatene ble publisert på en internasjonal konferanse i Wien i 1994.

Sjefsgeofysiker Lars Jan Jaarvik i Teknologi gratulerer vinnerne og trekker særlig fram Eivind Bergs innsats: "Han har en stor del av æren for at arbeidet med havbunnsseismikken kom igang."

Teknologien med Statoils patentrettigheter ble etter avslutningen av Sumic-prosjektet lisensiert til selskapet Schlumberger Geco-Prakla. I dag blir det samlet inn seismiske data ved hjelp av havbunnsseismikk i hele verden.