Skip to Content
no

Handelsdelegasjon til Iran

november 18, 1999, 07:00 CET

Statoil er representert i den norske handelsdelegasjonen som besøker Iran fra 19. til 22. november.

Dette er første gang norske myndigheter besøker Iran sammen med representanter fra næringslivet etter at landene brøt forbindelsen i 1994.

"Besøket i Iran kan bidra til å gjøre Statoil bedre kjent i landet," sier Siv Berntsen, direktør for nye muligheter i Internasjonal undersøkelse og produksjon.
Hun representerer Statoil i delegasjonen, som teller vel 20 personer. Besøket er en oppfølger for Statoil, som hadde møter i Iran den første uken i november.

Det siste halve året har Statoil analysert ressursmuligheter og "buy-back"-avtaler i Iran. Ved slike kontrakter får deltakerne betalt for utført arbeid i form av olje og gass. Årsaken er at iransk lovgivning ikke tillater utenlandske selskap å eie naturressurser. Ifølge Berntsen ligger det mest interessante området for Statoil på land i det sørlige Iran. Evalueringen skal være avsluttet på slutten av året. Avgjørelsen om hvorvidt Statoil skal satse tas første kvartal 2000.

Saga og Hydro deltar også i handelsdelegasjonen. Førstnevnte forhandler om to felt på land, og den nye eieren Hydro skal videreføre engasjementet. Denne uken fikk oljeselskapet Royal Dutch/Shell to av de 42 "buy-back"-prosjektene i Iran. Selskapet skal reaktivisere to oljefelt til havs.
Med 90 milliarder fat i påviste oljereserver er Iran blant de mest oljerike land i verden. Utvinning av olje er dessuten forbundet med lave kostnader.