Grønlandsk visitt

november 19, 1999, 08:00 CET

En delegasjon fra Grønlands styresmakter besøker 24. november Åsgard-skipet i Norskehavet sammen med representanter fra Statoil.

Landsstyreformann Jonathan Motzfeldt og hans følge ankommer Norge mandag 22. november for å møte statsminister Kjell Magne Bondevik. Tirsdag gjester grønlenderne Statoils konsernsjef Olav Fjell og får omvisning ved hovedkontoret i Stavanger. Onsdag står helikoptertur til Åsgard A på timeplanen.

Både Statoil og grønlandske myndigheter er interessert i å knytte sterkere bånd fram mot leteboring på Fylla vest for Grønland sommeren 2000. Operatør Statoil og partnerne Phillips Petroleum, Dansk Olie og Naturgas og grønlandsk/danske Nunaoil har forberedt borestart siden de fikk tildelt lisens for det 9487 kvadratkilometer store området i desember 1996.

Etter et eventuelt funn skal det vurderes om det er økonomisk grunnlag for en forsvarlig utbygging. Blant internasjonale miljøvernorganisasjoner har det vært motstand mot de planlagte aktivitetene i et sårbart, arktisk miljø.

Miljødirektør Knut Barland i Statoil opplyser at én av grunnene til at partnerne fikk lisensen var deres sterke miljøprofil. Partnerne tar med seg erfaringer fra andre miljøfølsomme områder: "Vi kommer ikke til å møte utfordringer på Fylla som vi ikke har kompetanse til å møte på en god måte."

Barland understreker at gruppen setter minst like høye krav til operasjonene utenfor Grønland som til aktivitetene på norsk sokkel.

Boringen skal utføres på rundt 1200 meters dyp av boreskipet West Navion. Skipet er dynamisk posisjonert, det vil si at det holdes i rett posisjon ved hjelp av navigeringsutstyr, hovedmotor og sidepropeller. Skipet kan flytte seg dersom det trues av større isfjell. Det er også en miljømessig fordel at West Navion stort sett er selvforsynt, slik at behovet for transport av utstyr til og fra land reduseres.