Selger aksjene i Hafslund

november 22, 1999, 15:00 CET

Statoil har i dag, 22. november, solgt sine 13,4 millioner aksjer i energiselskapet Hafslund til Oslo Energi for 668 millioner kroner.

Aksjene utgjør 19,58 prosent av A-aksjene og 11,58 prosent av totalkapitalen i Hafslund.

Aksjeposten ble kjøpt i mai 1996 i forbindelse med fisjonen av Hafslund og Nycomed. Investeringen ble den gang sett på som en strategisk posisjonering i det første børsnoterte energiselskapet i Norge, og vurdert som en viktig byggestein i utviklingen av Statoil som energiselskap.

Ifølge Thore Kristiansen, direktør for sammenslåinger og oppkjøp, har den fastlåste eierstrukturen i Hafslund gjort det vanskelig for Statoil å realisere de strategiske mulighetene. Aksjene blir derfor vurdert å være av finansiell karakter.

Selskapet er heller ikke fornøyd med kursutviklingen i Hafslund og den avkastningen som aksjene har gitt.

Statoil har etter salget ikke flere A-aksjer i Hafslund.