Skip to Content
no

Sparer væskekostnader

november 25, 1999, 07:00 CET

Nye kontrakter inngått med leverandører av bore- og brønnoperasjonsvæsker begynner å gi resultater i form av mindre miljøbelastninger og reduserte utgifter.

Kontraktene setter krav til leverandørene om å oppfylle konsernets miljømål. En tverrfaglig gruppe i Statoil har siden 1. april arbeidet med å kontrollere at målene nås i løpet av kontraktsperioden.

Sammen med leverandørene har Statoil laget et system som gjør det mulig å måle og spore væskene til enhver tid. Det skal brukes færre kjemikalier, og væskene skal brukes om igjen. Dessuten skal lager- og avfallsvolum reduseres.

"Interessen er stor både i lisensene og hos leverandørene. Begge parter oppnår bedre fortjeneste og mer effektiv drift, samtidig med at miljøbelastningene reduseres," sier overingeniør John Eirik Paulsen i Boring og brønn.

I et prøveprosjekt for gjenbruk av vannbasert borevæske ble det spart rundt 150.000 kroner i væskekostnader per hullseksjon, det vil si en del av en brønn. Vanligvis ligger de totale borevæskekostnadene per hullseksjon på mellom tre og fire millioner kroner.

I tillegg kommer kostnadene for avfallshåndtering, som ofte er over fem millioner kroner per brønn der hvor oljebaserte borevæsker er benyttet. Ifølge Paulsen venter selskapet å ta ut store gevinster på reduserte avfallsstrømmer fra bore- og brønnvæskeoperasjoner. Dette skjer først og fremst ved reduksjon av avfall ved kilden, men også gjennom bedre håndtering av avfallet. Prosjektet kan ennå ikke oppgi tall på hvor store disse innsparingene kan bli.

Kontrakter verdt over to milliarder kroner for levering av væsker og brønntjenester har blitt inngått med selskapene Anchor/Macobar Imco Drilling Fluids, BJ Services og Halliburton. Leveransene omfatter de fleste Statoil-opererte felt i Nordsjøen.