Mer olje fra Lufeng

november 26, 1999, 07:00 CET

Produksjonen på det Statoil-opererte Lufeng-feltet i Sør-Kinahavet forlenges med inntil to år fra februar neste år. Det kan bety vel sju millioner flere fat olje til en bruttoverdi av 940 millioner kroner.

Statoil, det kinesiske statsoljeselskapet China National Offshore Oil Company (CNOOC) og det norske selskapet Lufeng Development Company (LDC) har forlenget leien av flerbruksskipet Navion Munin med tilhørende produksjonsutstyr. LDC eies av shipping- og offshoreselskapet Navion og innehaveren av produksjonsutstyret, det norske selskapet Advanced Production Systems.

Ifølge Arnfinn Jøssang, leder for Statoils aktiviteter i Kina, produserer Lufeng mer olje til lavere kostnader enn tidligere antatt.

Lønnsomheten i feltet ble rammet av de lave oljeprisene gjennom 1998 og de første månedene av 1999. Jøssang forventer at dagens markedsutsikter kombinert med effektiv drift vil dekke inn en betydelig del av tidligere tap.

Den første oljen fra Lufeng 22-1 ble produsert 27. desember 1997. Ved utgangen av november skal feltet ha nådd en produksjon på cirka 19,4 millioner fat. Innen februar 2002 skal partnerne ha tatt ut 27,5 millioner fat olje.

Statoil har en andel i feltet på 75 prosent gjennom datterselskapet Statoil (Orient). CNOOCs andel er 25 prosent. De to selskapene har etablert en felles driftsorganisasjon.