Skip to Content
no

Seks finalister til HMS-prisen

november 29, 1999, 07:00 CET

Seks finalister konkurrerer om Statoils pris for helse, miljø og sikkerhet (HMS), som deles ut 3. desember.

Finalistene i år er forpleiningen på Statfjord C-plattformen i Nordsjøen, driftsavdelingen for Sleipner-feltene i Nordsjøen og fysioterapeut Joseph Odijk. Videre er organisasjonen på Lufeng-feltet i Sørkinahavet, energiledelsesprosjektet ved Kalundborg-raffineriet på Vest-Sjælland og produksjonsbedriften Statoil Lubricants utenfor Oslo nominert.

De seks er plukket ut blant 53 kandidater. Prisen deles ut av konsernsjef Olav Fjell på Statoils hovedkontor i Stavanger 3. desember. Utmerkelsen går til ansatte og kontraktører som har markert seg spesielt på HMS.

Juryen mener de seks kandidatene har utmerket seg i tråd med Statoils nullfilosofi. Selskapet Eurest Support Services har drevet forpleiningen på Statfjord C uten fraværsskader i 10 år. Driftsavdelingen på Sleipner har greid å redusere utslipp til sjø og luft etter å ha angrepet akutte utslipp på en ny og systematisk måte. Fysioterapeut Joseph Odijk har identifisert tiltak innen drift og forpleining som har redusert sykefraværet.

Organisasjonen på Lufeng-feltet i Sørkinahavet har oppnådd de beste resultatene innen HMS noensinne i regionen under prosjektering og utbygging. Feltet er dessuten drevet i over ett år uten fraværsskader. I Kalundborg har raffineriets energiledelsesprosjekt identifisert og gjennomført energieffektive løsninger som har redusert utslippet av karbondioksid. På Fagerstrand sør for Oslo har Statoil Lubricants redusert sitt restavfall etter å ha utviklet et nytt system for avfallshåndtering.

I fjor gikk HMS-prisen til VOC-prosjektet for gjenvinning av oljedamp (volatile organic compounds) fra lasten. I VOC-utslippene er det nok energi til å operere et tankskip tur-retur Rotterdam etter tanking på Statfjord-feltet i Nordsjøen.