Søker nye gassleveranser

desember 2, 1999, 13:00 CET

Statoil har søkt Forsyningsutvalget om tildeling av gassleveranser til kontinentet fra flere produserende og utbyggingsaktuelle felt på norsk sokkel.

To av disse er de nye feltene Kvitebjørn og Mikkel. Kvitebjørn kan forplikte et totalvolum på 48 milliarder kubikkmeter fra 2004. Mikkel har meldt at et totalvolum på mellom 16 og 24 milliarder kubikkmeter gass kan forpliktes med sannsynlig leveranseoppstart i 2002.

Gullfaks, Sleipner, Troll og Åsgard har meldt inn ønske om tilleggsleveranser av gass. Heidrun og Norne melder i tillegg om interesse for å forplikte gassleveranser. Også Norsk Hydro-opererte Oseberg har søkt om tilleggsleveranser.

Til sammen ni lisenser på norsk sokkel leverte inn søknad til Forsyningsutvalget innen fristen 1. desember.

De ni lisensene kan samlet forplikte gassleveranser på 160 milliarder kubikkmeter gass fra 2000 og utover. Ifølge Elisabeth Aarrestad, leder i FU-sekretariatet, er det forpliktet totale leveranser på 56 milliarder kubikkmeter gass i kontraktsåret 2000. Av disse er 51 milliarder allerede tildelt. Nå gjenstår forpliktelser på i overkant av fem milliarder kubikkmeter for 2000. Fram til 2028 er totalt 410 milliarder kubikkmeter gass fra norsk sokkel forpliktet, men ikke tildelt.

I tillegg har sju lisenser gitt melding om at de har tilgjengelig volum som kan forpliktes i seinere tildelingsrunder. Disse er Dagny (Statoil), Haltenbanken sør (Saga Petroleum), Ormen Lange (Shell, Hydro eller BP Amoco), Sigyn (Esso), Skarv (BP Amoco), Sogn og Visund (Norsk Hydro).

"Dette er som forventet. Innmeldingen viser at det er konkurranse om leveransene og at det er betydelige mengder gass tilgjengelig for framtidige salg," sier lederen i Forsyningsutvalget, Jan M. Heiberg.

Flere av lisensene melder inn ønske om gasstildelinger basert på Troll sving-modellen. Denne modellen innebærer blant annet at Troll-feltet i Nordsjøen avpasser produksjonen i takt med kundenes daglige uttak, mens nye lisenser bygges ut med tanke på stabil produksjon.

Ifølge Aarrestad forventer Forsyningsutvalget at Troll sving-modellen godkjennes av Olje- og energidepartementet i disse dager.