"Gå til hovedinnhold"

HMS-pris til fysioterapeut

desember 3, 1999, 13:00 CET

Fysioterapeut Joseph Odijk er i dag, 3. desember, tildelt Konsernsjefens pris for helse, miljø og sikkerhet (HMS) 1999 for sitt arbeid med å redusere sykefravær.

Den 41 år gamle nederlandske statsborgeren har i nærmere to år ledet prosjektet Nærværsarbeid i driftstjeneste/forpleining. Det har som mål å få ned det høye sykefraværet i forpleiningen.

For at den sykemeldte raskt skal kunne komme tilbake på jobb, har Odijk lagt vekt på nærvær i stedet for fravær. Den sykemeldte blir kontaktet så tidlig som mulig, for at han eller hun i samarbeid med primærlegen, trygdekontoret og bedriftshelsetjenesten kan se på ulike muligheter for å komme tilbake i arbeid. Dette kan for eksempel skje i form av aktiv eller gradert sykemelding.

Prinsippene i nærværsprosjektet ble innført i forpleiningen fra 1. januar i år, og har gitt svært gode resultater. Gullfaks C-plattformen i Nordsjøen melder om en "historisk reduksjon i sykefraværet". I 1999 er det meldt om tre-fire langtidssykemeldte, mot 20-30 i tidligere år.

"Hans arbeid har stor overføringsverdi for selskapet, og Odijk er et eksempel på at enkeltpersoners innsats kan gi meget gode resultater," skriver juryen.

Videre framholder juryen at Odijk har fått til et godt samarbeid internt og eksternt, og at han kan vise til gode resultater innen et felt hvor det ikke alltid er like enkelt å dokumentere reelle forbedringer.

Prisen ble delt ut av konsernsjef og juryformann Olav Fjell.