Skip to Content
no

Vil nå avgangsmålet

desember 6, 1999, 10:30 CET

Statoil kommer til å nå målet om å redusere bemanningen med 1600 årsverk. Tallet er likt fordelt mellom egne ansatte og innleide.

Over 800 søknader om sluttpakke eller tidligpensjon er kommet inn. De siste dagene før fristen gikk ut 1. desember kom det inn flere hundre søknader. Det betyr at bedriften nå ikke trenger en ny runde med tilbud. Endelig tall på innvilgede søknader foreligger rundt midten av desember.

"Dette vil bidra til å styrke selskapets konkurranseevne og er et viktig ledd i den forbedringsprosessen vi er inne i," sier konsernsjef Olav Fjell og legger til at resultatet og tallene viser at organisasjonen har sett og tatt inn over seg behovet for omstilling. Konsernsjefen er glad for at ett av målene er nådd ved at et tilstrekkelig antall ansatte har tatt imot tilbudet fra bedriften. Det gjør det lettere å gå videre i omstillingsprosessen.

Likevel understreker Fjell at det dreier seg om et kontinuerlig behov for forbedring. Reduksjon i bemanningen er bare et første skritt. Nå er det viktig å revitalisere organisasjonen og konsentrere seg om de områder og oppgaver som selskapet skal satse videre på.

Personaldirektør Kjølv E. Egeland sier at det blir viktig å få det interne stillingsmarkedet til å fungere for å få bedre samsvar mellom oppgaver og personellressurser. Det vil bli behov for tilpasninger for å fylle eventuelle ledige stillinger, og i denne prosessen kan det bli nødvendig med interne forflytninger. Å få til utfasingen av innleid arbeidskraft i tiden fremover, slik det er besluttet, blir også viktig.