Vil bli en bedre samfunnsaktør

desember 8, 1999, 07:00 CET

Hovedfunnene i en Statoil- og BP Amoco-finansiert studie om samfunnsforholdene i Aserbajdsjan blir presentert på et seminar i Oslo i dag, 8. desember.

Studien inngår i Statoils arbeid for å bli flinkere til å forstå sin rolle som aktør i land der selskapet driver letevirksomhet og oljeutvinning.

Selskapet har søkt ekstern, profesjonell help for opplæring i spørsmål knyttet til menneskerettigheter.

"Målet med Aserbajdsjan-studien er å utvikle et standard "verktøy" som vi kan benytte i de land der Statoil driver sin internasjonale virksomhet," sier Anne Kristin Sydnes, direktør for politisk risiko og landanalyse i Internasjonal undersøkelse og produksjon.

"Vi ønsker å vite mer om virkningen av vår tilstedeværelse i landene hvor vi opererer. Dette vil styrke våre muligheter til å bidra positivt til samfunnsutviklingen i disse landene," sier hun.

Statoil ønsker å anvende metodikken som er utviklet gjennom Aserbajdsjan-studien på andre land. Det pågår for tiden et lignende arbeid på Angola. Etter planen står deretter Venezuela for tur.

Dagens seminar arrangeres av Intsok-stiftelsen, som arbeider for å fremme den norske petroleumsindustrien i det internasjonale markedet. Konklusjonene fra studien blir presentert av Statoils leder i Aserbajdsjan, Tor Ivar Pedersen.

Både historiske, politiske, økonomiske og sosiale forhold inngår i analysen. Bidragsyterne, som kommer fra Econ senter for økonomisk analyse, Fridtjof Nansens institutt, Norsk utenrikspolitisk institutt og Institutt for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo, har belyst ulike sider av samfunnsutviklingen i landet over tid.

"Respekt for menneskerettigheter er blitt en integrert del av konsernets policy og verdisyn fordi vi vet det er viktig for forretningsvirksomheten å ha et godt omdømme. Vi må sørge for at dette blir en naturlig del av forretningsdriften slik oppmerksomheten omkring helse, miljø og sikkerhet er blitt det," sier Pedersen.

Se tema-artikler om Aserbajdsjan.