Skip to content

Produksjonsrekord på Norne

desember 9, 1999, 07:00 CET

Oljeproduksjonen på Norne-feltet i Norskehavet passerte nylig 200.000 fat i døgnet.

Rekorden ble like etter slått mandag 6. desember, da døgnproduksjonen kom opp i 210.000 fat. Norne-skipet er opprinnelig konstruert for å produsere 173.000 fat olje daglig. Dette tallet er blitt oppgradert til 220.000 fat.

"Vi er litt usikre på hvor høyt grensen for topp-produksjon går. Det er dette vi prøver ut nå," sier produksjonsdirektør Hans Eidissen. Han regner med at det tar noen uker før dette blir avklart.

Årsaken til rekorden er at det nylig ble boret nye produksjonsbrønner på feltet. I dag strømmer det olje fra 11 brønner. Innen første kvartal 2000 skal det være boret 11 oljeprodusenter og seks gass- og vanninjeksjonsbrønner på Norne.

Feltet tjener i dag rundt 40 millioner kroner i døgnet. På grunn av økt produksjon og høy oljepris er dette et godt stykke over de opprinnelige anslagene i Plan for utbygging og drift (PUD), som ble levert høsten -94.

Siden oppstarten i november 1997 har Norne produsert 88,7 millioner fat olje. Omsetningsverdien er på 13,3 milliarder kroner når verdien av hvert fat er satt til 150 kroner.