Brønnutstyr øker utvinningen

desember 13, 1999, 07:00 CET

Nytt brønnutstyr som ble innstallert for første gang av Statoil på Gullfaks C-plattformen i Nordsjøen har ført til økt oljeproduksjon.

Scrams (surface controlled reservoir analysis and management system) ble tatt i bruk i produksjonsbrønnen C-29 i april i år. Siden har brønnen økt produksjonen fra om lag 1250 til 7500 fat per dag.

Utstyret, som er utviklet av selskapet Halliburton/PES, gjør det mulig å styre produksjonen av olje fra ulike reservoarer samtidig. Mer olje kan utvinnes fordi Scrams stenger for uønsket vann- og gassproduksjon.

Med de nye ventilene kan flere soner åpnes samtidig, og produksjonen fra de ulike sonene reguleres bedre. Dersom det tidligere ble oppdaget at en sone produserte vann, måtte det tidkrevende og kostbart arbeid til for å få stengt sonen. Med Scrams kan operasjonen gjøres enkelt fra en datamaskin i kontrollrommet på plattformen.

De totale kostnadene for rekomplettering, klargjøring og installering av utstyret samt verdien av utsatt produksjon i operasjonsperioden kom på rundt 100 millioner kroner.

"Denne investeringen var inntjent allerede i september," opplyser sektorsjef Arild Hesjedal i Petroleumsteknologi (Petek) i Gullfaks.

Han ser store muligheter for økonomiske gevinster ved å ta i bruk Scrams. Blant annet kan oljeproduksjonen fra Statfjord-reservoaret i brønn C-29 akselereres med inntil tre år. Det skjer ved at produksjonen startes fra mange soner samtidig, i stedet for sekvensielt.

Hesjedal legger til at det allerede er besluttet å installere Scrams i en av havbunnsbrønnene på Rimfaks, som er en del av Gullfaks satellitter, sommeren 2000. Det blir første gang et slikt utstyr installeres i en havbunnsbrønn i Nordsjøen.

Scrams er tidligere tatt i bruk på norsk sokkel av blant andre Norsk Hydro og Saga Petroleum.