Milepæl for flerfase

desember 14, 1999, 07:30 CET

Etter fem års forskning lanseres en ny generasjon beregningsverktøy for simulering av transport av gass, olje og vann i rørledninger.

Flerfasetransport inngår i de fleste feltutbyggingene som Statoil planlegger eller deltar i. Transportformen brukes både til å knytte satellittfelt til eksisterende eller nye installasjoner, og til å føre olje og gass i land for endelig prosessering.

"Det nye verktøyet bidra til å redusere kostnadene ved at mer optimale rørdimensjoner kan velges, og ved å redusere avbrudd i produksjonen som et resultat av uventede strømningsforhold," sier overingeniør Pål Hedne på Statoils forskningssenter utenfor Trondheim.

Verktøyet, som kalles PeTra, kan kombineres med andre modeller for å løse ulike problemer knyttet til flerfasetransport. Dette omfatter avsetting av voks og dannelse av hydrater eller krystaller, som kan oppstå ved frysepunkt opp mot 20 plussgrader ved høyt trykk. Det er spesielt egnet til å kunne følge slugger (væskeplugger) og rørskrapere gjennom røret.

Sluggstrømning arter seg som en støtvis produksjon av væske adskilt av gasslommer. Pluggene kan bli mange hundre meter lange og føre til alvorlige ustabiliteter i mottaksanleggene på plattformene eller på land. Rørskrapere brukes både til inspeksjon og fjerning av belegg på røret innvendig.

Utviklingen av verktøyet ble startet og finansiert av Statoil i prosjektets tre første år. De siste to årene er kostnadene dekket av Norwegian Deepwater Programme (NPD). PeTra er nylig blitt gjort tilgjengelig for selskapene som deltar i NDP (Statoil, Norsk Hydro, Shell, BP Amoco, Conoco, Mobil og Exxon). Utviklingen har skjedd i nært samarbeid med Institutt for energiteknikk på Kjeller utenfor Oslo.

Statoil, Hydro og Shell fullfører i disse dager en samarbeidsavtale innen flerfasestrømning generelt og videreutvikling av PeTra spesielt. Selskapene planlegger også å utveksle utbyggings- og driftskompetanse.