Borealis selger ut

desember 17, 1999, 07:00 CET

Petrokjemikonsernet Borealis, som Statoil eier halvparten av, har solgt produksjonen av termoplasten GMT til den sveitsiske bedriften Symalit.

Symalit overtar virksomheten 1. januar 2000.

Avtalen følger like etter at Borealis tidligere denne måneden solgte sin kompounderingsfabrikk i Norderstedt i Tyskland til det tyske selskapet Reco.

GMT (glass mat-reinforced thermoplastics) er et gjenvinnbart, glassfiberarmert polypropen som er særlig anvendelig innen bilindustrien.

Ifølge avtalen skal Borealis gjøre sitt forsknings- og utviklingsmateriale tilgjengelig for Symalit, som er Europas største GMT-produsent. Partnerne skal utvikle og markedsføre nye bruksområder for komponenter laget av GMT og polypropylen. Oppkjøpet gjelder alle pågående prosjekter. Symalit skal flytte produksjonsutstyret fra Borealis' fabrikk i Linz i Østerrike til Lenzburg i Sveits og Lotte i Tyskland.

"Det er hensynet til vår langsiktige strategi som ligger til grunn for at vi har valgt å selge ut GMT-produksjonen. Dette er en liten del av vår virksomhet innen et spesialområde der Borealis ikke har hatt store nok volumer til å være konkurransedyktig," sier Staffan Lennström i konsernledelsen.

Samarbeidsavtalen gjør Borealis i stand til å konsentrere sin kjernevirksomhet innen forretningsområdet konstruksjonsmaterialer.

Strategiske vurderinger lå også til grunn for salget av fabrikken i Norderstedt, som for framtiden vil operere under navnet PolyComp.

Kompoundering er en sammensetning av plast, fargestoffer og andre tilsetningsstoffer, som det tyske anlegget produserer 32.000 tonn av årlig. Borealis uttalte i april at anlegget skulle avvikles innen utgangen av 2000 i tråd med bedriftens langsiktige strategi.

"Ved å selge fabrikken i Norderstedt kan Borealis konsentrere sine aktiviteter ved fabrikkstedene der kompoundering er en integrert del av virksomheten og forbedre sin konkurranseevne innen konstruksjonsmaterialer," sier Lennström.

Partene har inngått en treårig avtale om produksjon av polyolefiner ved anlegget i Norderstedt.

"Dette sikrer fortsatt operasjon ved anlegget og forenkler overføren av produksjonsvolumer til Borealis sine kompounderingsanlegg i Belgia, Østerrike, Finland, Frankrike og Italia. Denne overgangsfasen vil ikke skape problemer for kundene med hensyn til service og leveringer," sier Lennström.