"Gå til hovedinnhold"

Får tilbake Troll-investeringer

desember 20, 1999, 07:00 CET

Som følge av at partnerne i olje- og gassfeltet Troll i Nordsjøen justerte sine andeler i høst, får Statoil tilbakebetalt rundt 30 millioner kroner før årsskiftet.

Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) må betale 195 millioner kroner.

Partnere som har fått nedjustert sin andel får penger tilbake fra de som har fått plusset på sin andel. Ifølge Statoils prosjektleder for reforhandlingene Per-Åge Pedersen skyldes dette at sistnevnte gruppe har betalt for lite av de samlede investeringene i feltet.

Statoil er blant fem deltakere i de to Troll-lisensene 054 og 085 som fikk redusert sine andeler. For Statoil betyr det en reduksjon på 0,065 prosent til 11,815 prosent. De fire andre selskapene er Shell, Elf Petroleum Norge, Norske Conoco og Total Norge. Norsk Hydro, Saga Petroleum og Statens økonomiske engasjement (SDØE) har økt sine andeler i feltet.

Som en del av det økonomiske oppgjøret må selskapene med reduserte andeler i løpet av en toårsperiode tilbakebetale oljen, gassen og kondensatet de har tatt ut for mye av produksjonen. Tilbakebetalingen skjer i form av volumer. Selskapene taper dessuten inntekter på produksjonen framover.

Utvinnbare reserver i Troll er 1331 milliarder kubikkmeter gass, vel 1,2 milliarder fat olje og 213 millioner fat kondensat. Deltakerne i lisensen kan kreve nye reforhandlinger etter hvert som de får nye kunnskaper om reservoaret. Avtalen åpner for at det kan skje igjen i 2003.