Skuffet over strandet avtale

desember 22, 1999, 07:00 CET

Statoil er skuffet over at en frivillig avtale om gjenvinning av miljøfarlig oljedamp fra bøyelasteskip har blitt avvist av flertallet av oljeselskapene på norsk sokkel.

Selskapet har vært pådriver for å få til en avtale med Miljøverndepartementet, og har ledet samarbeidsprosjektet mellom 18 oljeselskaper for å utvikle teknologi for gjenvinning av oljedamp. Målet var å bidra til å innfri myndighetenes forpliktelser om å kutte samlede norske utslipp av oljedamp eller volatile organic compunds (VOC) med 30 prosent. Oljedamp slippes ut til atmosfæren under tanking, og over halvparten av VOC-utslippene i Norge stammer fra bøyelasting til havs.

Forsøket på å få til en frivillig avtale mellom oljeselskapene og Miljøverndepartementet strandet i forrige uke. Det er nå opp til Statens forurensingstilsyn å lage nye forskrifter for å redusere VOC-utslippene på norsk sokkel.

"Jeg er redd for at det også i framtiden kan bli vanskelig for oljeselskapene å bli enige med miljøvernmyndighetene om felles miljømål ved hjelp av frivillig avtale," sier Geir Pettersen, Statoils direktør i Undersøkelse og produksjon Norge drift.

To utviklingsprosjekter for henholdsvis å føre oljedampen tilbake til oljelasten og å omdanne den til drivstoff har vært under arbeid.

Sammen med motorfabrikken MAN B&W Diesel har Statoil utviklet et anlegg som kan redusere utslippene fra bøyelasting med opptil 70 prosent. Det er nok energi i utslippene i en enkelt oljelasting i Nordsjøen til å drive et skip tur-retur Rotterdam. Dermed er det mulig å både samle opp oljedampen og spare bunkersolje. Brensel fra gjenvunnet oljedamp reduserer dessuten avgassene fra skipets motorer betraktelig.

Planen var å bygge om og installere gjenvinningsanlegg på fem bøyelastere som frakter olje fra Statfjord- og Gullfaks-feltet i Nordsjøen innen utgangen av 2001. Siden avtalen ikke ble noe av, har ombyggingsprosjektet blitt lagt på is inntil videre.