Mikkel kan drives lønnsomt

desember 23, 1999, 13:00 CET

Den nylig avsluttede avgrensningbrønnen på Statoils Mikkel-felt tyder på at gassfeltet kan bygges ut og drives lønnsomt.

Det er konklusjonen etter at riggen Byford Dolphin boret ferdig brønnen i den sørlige delen av feltet i Norskehavet.

Rettighetshaverne i feltet søkte tidligere i år Forsyningsutvalget om tildeling av gassleveranser til kontinentet fra 2002, med forbehold om at den nye brønnen innfridde forventningene.

Boringen synes å bekrefte at feltet inneholder utvinnbare reserver i et volum som tilsier utbygging, sier kjernelagsleder for Mikkel-prosjektet Kjetil Ohm. Men han understreker at selv om resultatet synes positivt, er beslutning om utbygging ikke tatt. Rettighetshaverne møtes i midten av februar neste år for å ta stilling til utbyggingsspørsmålet. Forutsatt at de da blir enige, kan plan for utbygging og drift bli oversendt myndighetene til sommeren.

Utbyggingsløsningen som vurderes er et undervannsanlegg med tre produksjonsbrønner og brønnstrømsoverføring til Åsgard B-plattformen via Midgard-feltet. Dette alternativet gjør det mulig å produsere om lag 16 milliarder kubikkmeter gass. Utbyggingskostnaden blir 1,7 milliarder kroner med dagens kroneverdi.

Det andre alternativet er å sende gassen til Draugen-feltet. Da kan om lag 24 milliarder kubikkmeter gass hentes ut, mens utbyggingskostnaden blir 2,5 milliarder kroner. Ved begge alternativene sendes gassen gjennom rørledningen Åsgard Transport til mottaksterminalen på Kårstø i Nord-Rogaland hvor den behandles før videre transport til kontinentet.

Mikkel ble oppdaget i 1985 ved en boring i nordre del av reservoaret. Den siste boringen bekrefter feltets utstrekning mot sør. Mikkel kan være i produksjon i 2002 eller 2003. Med en oljepris på minimum 11,5 dollar fatet er lønnsomheten i prosjektet god, ifølge Ohm.

Feltet består av lisensene PL 092 og PL 121. I produksjonslisens 092 har Mobil en andel på 40 prosent, Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) 30 prosent, Statoil 20 og Saga Petroleum 10 prosent. I produksjonslisens 121 har SDØE 40 prosent, Mobil og Norsk Hydro begge 20 prosent og Statoil og Saga Petroleum 10 prosent hver.

Norsk Hydros overtakelse av Saga Petroleum ved årsskiftet medfører at det nye selskapet beholder Saga-andelen i lisens 092, mens andelen i 121 reduseres til 10 prosent. Statoil overtar 20 prosent av det sammenslåtte selskapets andel i lisens 121.