"Gå til hovedinnhold"

Selger gassvirksomhet i USA

januar 2, 2000, 23:00 CET
Statoil har solgt lete- og produksjonsvirksomheten til sitt amerikanske datterselskap Statoil Energy til selskapet Equitable Resources for 630 millioner US dollar.

Equitable Resources vil overta ansvaret for virksomheten i løpet av februar 2000.

Statoil Energy har naturgassproduksjon og letevirksomhet i det nordøstlige USA. Salget omfatter gassreserver på nærmere 40 milliarder kubikkmeter, 6500 brønner og et rørledningsnett på 6400 kilometer i delstatene Kentucky, West Virginia, Pennsylvania og Ohio. Selskapet er en ledende produsent i det nordøstlige USA.

Equitable Resources har betydelig produksjon, transport og distribusjon av naturgass i det samme området. Selskapet har en børsverdi på 1,1 milliarder US dollar og har hovedkontor i Pittsburg, Pennsylvania. Statoil Energys 290 ansatte innenfor virksomheten overtas av Equitable Resources.

Salget av lete- og produksjonsvirksomheten inngår i Statoils planer om å selge ut hele Statoil Energy. Virksomheten omfatter også produksjon og salg av elektrisitet, markedsføring og annen energihandel. Statoil Energy venter i 1999 å få en omsetning på over fire milliarder US dollar. Den øvrige virksomheten legges ut for salg i begynnelsen av 2000.

Salget av Statoil Energy er et ledd i Statoil-konsernets planer for omstrukturering. Planen om å selge det amerikanske datterselskapet ble offentliggjort i oktober 1999.

Konsernet tar i sin forretningsstrategi sikte på å konsentrere Statoils virksomhet innenfor fire områder. Disse er leting og produksjon, gassvirksomhet i Europa, markedsføring og energi samt petrokjemi.

Kontaktperson: John Ove Lindøe, tlf. 51 99 68 81