Skip to Content
no

BP Amoco kjøper Ula-røret

januar 3, 2000, 09:00 CET

BP Amoco skal kjøpe Ula-røret av Statoil. Denne oljerørledningen forbinder feltene Ula og Gyda i Nordsjøen med Ekofisk-senteret.

Den 71 kilometer lange rørledningen har en daglig transportkapasitet på om lag 250.000 fat olje. BP Amoco opererer feltene Ula og Gyda, som den Statoil-opererte rørledningen leverer olje fra. Statoil hadde tidligere andeler i Ula-feltet og la den opprinnelige rørledningen fra Ula til Ekofisk i 1986. I 1992 ble Gyda-feltet koplet til.

Andelshaverne i rørledningen og i feltene Ula og Gyda har tidligere vært uenige om tariffer for oljetransporten. Ifølge Peter Mellbye, Statoils direktør for Europeisk gass, har partene funnet en god kommersiell løsning på en sak som har vært vanskelig for dem. Partene ønsker ikke å oppgi prisen på salget.

"Salget passer inn i vår strategi om å selge ut for å reinvestere i våre kjerneområder," sier han videre. På samme måte kan BP Amoco nå befeste sin posisjon i den sørlige delen av norsk sokkel i Nordsjøen.

Kjøper og selger skal nå utforme detaljene i intensjonsavtalen og legge den fram for myndighetene. Planen er at BP Amoco skal overta rørledningen fra januar 2000. Statoil skal operere rørledningen fram til endelig avtale foreligger; det kan ta opptil fem måneder å få løsningen på plass.