Skip to content

Mindre råoljesalg, høyere inntekt

januar 5, 2000, 06:30 CET

I 1999 omsatte Statoil gjennomsnittlig 1,8 millioner fat råolje daglig, 100.000 fat færre enn i 1998. Med gjennomsnittlig oljepris på 18 US dollar ble inntektene likevel høyere i fjor enn året før.

I gjennomsnitt ble 1,2 millioner fat omsatt per dag på vegne av den norske stat gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Statoils egenolje utgjorde 450.000 fat. Resten er kjøpt inn fra andre partnere, ifølge Gunnar Sletvold, direktør for Råolje i Oljehandel og forsyning.

Han forventer å øke det totale råoljesalget i år til rundt 2,1 millioner fat daglig på grunn av økt produksjon på norsk sokkel.

Gjennomsnittsprisen på råolje i 1999 endte på cirka 18 dollar fatet. Det er tre dollar høyere enn Statoil forventet ved begynnelsen av året. Til sammenlikning var prisen på råolje gjennomsnittlig 13 dollar i 1998.

Den høye oljeprisen i 1999 gav Statoil rundt 11 millioner kroner ekstra inntekter daglig for sin egenolje i forhold til forventningen.

Leder for markedsanalyse i O&S, Tor Kartevold, begrunner den høye oljeprisen i 1999 med at Organisasjonen av petroleumseksporterende land (Opec) kuttet produksjonen enda mer enn forventet. Avtalen om kutt var på 1,7 millioner fat daglig. I tillegg har Norge og Mexico bidratt med et kutt på rundt 300.000 fat olje.

Opecs kvotedisiplin har, ifølge Kartevold, vært usedvanlig høy. Opec-landene har nesten fullt ut greid å etterleve sine produksjonskvoter, som samlet er på rundt 23 millioner fat daglig, foruten Iraks produksjon.

I tillegg har store amerikanske finansinstitusjoner medvirket til høy oljepris gjennom sine plasseringer i papirmarkene for olje.

De siste dagene av 1999 var oljeprisen rundt 25 dollar. Enkelte dager i desember var oljeprisen rekordhøy, på over 26 dollar. Den sterke prisoppgangen i årets siste måneder har for det meste vært drevet av sterk reduksjon av oljelagrene i USA og Europa og markedets forventninger om ytterligere reduksjon av lagrene.