Skip to Content
no

Nytt selskap for energistyring

januar 13, 2000, 14:30 CET

Statoil har investert seks millioner kroner i det nyopprettede selskapet Intelli, som skal tilby tjenester for energistyring i bolighus.

Telekommunikasjonsselskapene Ericsson og Telenor deltar også i det norske foretaket, der Statoil har en eierandel på 20 prosent.

Intelli er et resultat av Smarthus-prosjektet som de tre selskapene startet for tre år siden. Det nye selskapets forretningsidé er å bygge opp et nettverk av intelligente boliger basert på Internett som kommunikasjonsbærer.

En "smart" boks fra Intelli kopler opp de sentrale systemene som styrer lys, varme og alarm i boligen til tjenesteleverandørenes systemer. Energitjenestene kan dermed styres, slik at for eksempel varmtvannstanken kan koples ut når nettet er mest belastet.

"I 2004 har Intelli ifølge sin målsetting over en halv million kunder i Norden. I 2010 regner vi med at halvparten av alle boliger i Norden er intelligente," sier spesialkonsulent Ivar Bore i Markedsføring og energi. Han tror salget av smartbokser vil ta av på samme måte som mobiltelefoner og Internett.

Ifølge Bore kan systemet gjøre det mulig for pleietrengende å få utført omsorgstjenester de har behov for, slik at de kan bo lenger hjemme.

"Med Intellis el-boks kan vi forlenge brukstiden på boliger der eldre ellers hadde flyttet på institusjon. Systemet er derfor svært interessant for kommunene," sier Bore.

Også energileverandørene har vist stor interesse for systemet, blant annet fordi det kan utføre automatiske måleravlesinger.

Intelli har det siste året hatt 10 pilotkunder i Oslo. Selskapet er i ferd med å utvide forsøket til privatboliger i Trondheimsområdet.