Sleipner borer på lag

januar 13, 2000, 07:00 CET

Et spesialtilpasset arbeidslag som begynte å jobbe på Sleipner A-plattformen i går, 12. januar, skal spare opptil 30 prosent av borekostnadene på Sleipner-lisensen.

Laget, som består av ansatte fra operatøren Statoil, hovedleverandøren Odfjell og samtlige 16 underleverandører, har brukt fire måneder forut for operasjonsstarten på å gjennomgå et nytt plankonsept. Laget er delt inn i grupper etter hvilken leveranse de skal ivareta, som for eksempel et borehull eller en komplettering. Gruppene tar selv beslutninger som gjelder de enkelte leveransene. Totalt 40 personer er med i laget, hvorav 30 fra leverandørene.

"Ved å skape helhetsforståelse hos alle involverte, regner vi med å kunne spare betydelige beløp ved å gjennomføre boreoperasjonene raskere enn det som hittil har vært vanlig," sier bore- og brønnoperasjonssjef i Sleipner, Ståle Tungesvik. På denne måten skal den relativt dyre planleggingsfasen betale seg godt.

Laget konsentrerer seg først om to brønner i Sleipner Øst-feltet. Den første – som blir en kombinasjon av produsent og gassinjektor – skal gå til Ty-reservoaret og ha en 2000 meter lang horisontal seksjon. En nyutviklet metode kalt Scrams-komplettering gjør det mulig å fjernstyre utstyr nede i borehullet. Den andre brønnen er en produsent i Gungne-strukturen, og får en total lengde på 7600 meter. Den blir dermed en av Statoils aller lengste boringer.

"Hvis disse boringene innfrir forventningene, teknisk og økonomisk, er det gode muligheter for at vi får klarsignal for å bore i flere prospekt i området," sier Tungesvik. Etter planen skal arbeidet være fullført til sommeren, men ifølge Tungesvik har laget ambisjoner om å bli ferdig langt tidligere.