Eurest får Statfjord-kontrakt

januar 13, 2000, 14:00 CET

Cateringselskapet Eurest Support Service har i dag, 13. januar, fått forpleiningskontrakten på Statfjord-feltet i Nordsjøen for fem år.

Kontrakten, som starter 1. april, gir mulighet til forlengelse for tre nye femårsperioder. Verdien for de første fem årene er anslått til om lag 580 millioner kroner, men avhenger av aktivitetsnivået på feltet.

Avtalen omfatter administrasjon og tjenester knyttet til kjøkken og hotelldrift foruten anskaffelse av proviant.

Ifølge Kåre Røsandhaug, produksjonsdirektør for Statfjord, hadde Eurest "totalt sett det beste tilbudet."

Selskapet har hatt ansvaret for forpleiningen på Statfjord-feltet siden 1995. Før den tid drev det forpleiningen under ulike navn.

I dag omfatter forpleiningen totalt 650 personer fordelt på de tre plattformene A, B og C og på boligplattformen Polycrown. Mot slutten av året forlater Polycrown Statfjord.