Borepause i Kaspihavet

januar 14, 2000, 07:00 CET

Leteboringen nord i Kaspihavet stanser opp i slutten av januar for å unngå problemer som kan oppstå av hardt vinterklima.

Offshore Kazakstan International Operating Company (OKIOC) startet boringen av den første undersøkelsesbrønnen på kasakstansk sokkel i august i fjor. Arbeidet skulle vært ferdig før årsskiftet, men forsinkelser i oppstarten og tekniske problemer med riggen gjør at boringen først kan fullføres til sommeren. Riggen skal umiddelbart etterpå flyttes til neste borested, slik at brønn nummer to kan bli ferdig før neste isperiode setter inn.

Statoils representant og styringskomitéformann i OKIOC, Per Einar Rettedal, regner med at det blir en pause til rundt midten av mars, avhengig av isforholdene. Iskanten er nå 10-15 kilometer nord for borestedet, men kommer raskt nærmere. Temperaturen i området kan komme ned mot 40 minusgrader. Med vanndyp på tre-fire meter ved riggen fryser det lett til.

"En eventuell kritisk situasjon kan håndteres lettere i åpent vann enn fra en innefrosset rigg, så vi velger å la sikkerhet veie tyngre enn økonomi," sier Rettedal.

OKIOC har skaffet to spesialbygde isbrytere som også brukes til forsyningsbåter, men selv disse klarer ikke å holde leia åpen i den kaldeste perioden.

Det er håp om å gjøre store oljefunn i Kashagan-strukturen, men først i sommer blir det klart om forventningene innfris.

Statoil er en av ni rettighetshavere i blokkene nord i Kaspihavet, og har en andel på 4,8 prosent. De øvrige er: Agip (14,3 prosent), British Gas (14,3), Shell (14,3), TotalFinaElf (14,3), ExxonMobil (14,3), BP Amoco (9,5), Inpex (7,1) og Phillips (7,1 prosent).