Åsgard-kontrakt til Safe Service

januar 18, 2000, 11:15 CET

Selskapet Safe Service har fått tildelt en kontrakt verd 110 millioner kroner for en boligplattform på det Statoil-opererte Åsgard-feltet i Norskehavet.

Boligplattformen Safe Britannia har en kapasitet på 554 senger, og skal brukes under ferdigstillelsen av gassplattformen Åsgard B.

Ifølge Bård Heimset, prosjektleder for Åsgard B, blir Safe Britannia tidligst plassert på feltet 24. april. Det forutsetter at Åsgard B har blitt tauet fra Stavanger og installert på feltet innen den tid.

Den flytende plattformen skal etter planen produsere gass fra 1. oktober 2000. Da avsluttes oppdraget til Safe Britannia. Kostnader knyttet til mobilisering og demobilisering av flotellet dekkes av Statoil.

Safe Service er et heleid datterselskap av offshoreselskapet ProSafe, som er størst innen plattformboring på norsk sokkel og verdensledende på bolig- og servicerigger.