Skip to Content
no

Sponser miljøkonferanse

januar 21, 2000, 07:00 CET

Statoil er hovedsponsor for verdens største konferanse innen helse, miljø og sikkerhet for oljebransjen som holdes i Stavanger 26.-28. juni.

Society of petroleum engineers står bak HSE 2000, som venter opptil 1500 deltakere fra nærmere 50 land. Statoil bidrar med vel én million kroner.

"Konferansen legger stor vekt på å få til en dialog mellom oljeindustrien, myndigheter og interesseorganisasjoner slik at vi får en forståelse for hverandre," sier Stig Bergseth, Statoils direktør for helse, miljø og sikkerhet.

Han legger til at selskaper som opererer i sårbare områder må være bevisste på hvilken virkning deres aktiviteter har på miljø og lokalsamfunn.

Foredragsholderne kommer fra oljeselskaper, leverandørindustri, myndigheter og overnasjonale organer som FN og EU. I tillegg deltar internasjonal fagbevegelse og ulike interesseorganisasjoner.

Årets konferanse er den femte i rekken. Den ble sist arrangert i Caracas i 1998.