Skip to Content
no

Bygger kransimulator

januar 21, 2000, 07:00 CET

Selskapet Skipsmanøversimulatoren (SMS) og Statoil har inngått en samarbeidsavtale om å bygge en kransimulator i Trondheim.

Simulatoren skal gi kranførere, dekksarbeidere og personell på forsyningsfartøyer realistisk trening. Anlegget skal være ferdig installert ved SMS sommeren 2000 og klart for kurs i løpet av høsten.

Statoil har gjennom SMS inngått en avtale med selskapet Hitec Vision i Stavanger om bygging av anlegget. SMS skal stå for driften av kransimulatoren, og Statoil har forpliktet seg til å kjøpe et visst antall kurs de første fem årene. SMS forhandler med andre selskaper om liknende avtaler. Selskapet har lang erfaring med simulatortrening. Siden starten i 1979 har over 3500 personer deltatt på kurs.

"Det finnes kransimulatorer noen steder i verden, særlig på store havner. I tillegg har det amerikanske forsvaret har liknende anlegg," sier Rune Botnevik, prosjektansvarlig i Statoil.

Kranoperasjoner og løft har lenge vært et kjent høyrisiko-område. Statoil har de siste årene arbeidet med sikkerhetstiltak for de som er involvert i slikt arbeid.

Åsgard B-organisasjonen har blant annet tatt i bruk et nytt dataverktøy for læring og repetisjon av rutiner for vedlikehold av dekkskraner. Programmet kan brukes av alle som har behov for det.