Skip to content

Bygger kransimulator

januar 21, 2000, 07:00 CET

Selskapet Skipsmanøversimulatoren (SMS) og Statoil har inngütt en samarbeidsavtale om ü bygge en kransimulator i Trondheim.

Simulatoren skal gi kranførere, dekksarbeidere og personell pü forsyningsfartøyer realistisk trening. Anlegget skal vÌre ferdig installert ved SMS sommeren 2000 og klart for kurs i løpet av høsten.

Statoil har gjennom SMS inngütt en avtale med selskapet Hitec Vision i Stavanger om bygging av anlegget. SMS skal stü for driften av kransimulatoren, og Statoil har forpliktet seg til ü kjøpe et visst antall kurs de første fem ürene. SMS forhandler med andre selskaper om liknende avtaler. Selskapet har lang erfaring med simulatortrening. Siden starten i 1979 har over 3500 personer deltatt pü kurs.

"Det finnes kransimulatorer noen steder i verden, sĂŚrlig pĂĽ store havner. I tillegg har det amerikanske forsvaret har liknende anlegg," sier Rune Botnevik, prosjektansvarlig i Statoil.

Kranoperasjoner og løft har lenge vÌrt et kjent høyrisiko-omrüde. Statoil har de siste ürene arbeidet med sikkerhetstiltak for de som er involvert i slikt arbeid.

Åsgard B-organisasjonen har blant annet tatt i bruk et nytt dataverktøy for læring og repetisjon av rutiner for vedlikehold av dekkskraner. Programmet kan brukes av alle som har behov for det.