Skip to Content
no

Søker 100 lærlinger

januar 25, 2000, 08:00 CET

Statoil annonserer i disse dager etter 100 lærlinger som skal begynne å arbeide i morselskapet 1. september.

Lærlingene skal utdannes til automatikere, automatikkmekanikere, elektrikere, industrimekanikere, kokker, laboranter, operatører i kjemisk prosessindustri og til stillinger innen kontor- og materialadministrasjonsfag. Opplæringen skal skje ved Statoils kontor- og driftssteder på land og på sokkelen.

"Vi opprettholder inntaket av lærlinger på samme nivå som før, til tross for omstillingen konsernet er inne i," sier Øivind Born, leder for Personell- og kompetanseformidling i Undersøkelse og produksjon Norge.

Lærlingene skal sikre at Statoil får de fagarbeiderne det trenger i framtiden. Selskapet handler dessuten i tråd med norsk lærlingepolitikk, som sier at myndighetene gir elevene teoriundervisning mens næringslivet tilbyr praksisplasser.

Ifølge Born er det viktig med forutsigbarhet i lærlingeordningen. Dersom næringslivet varierer inntaket mye fra år til år, kan det føre til at færre ungdommer søker opptak til faglinjene ved de videregående skolene. Resultatet kan bli et underskudd på nye lærlinger og fagarbeidere.

Fagleder for lærlinger, Jarleiv Haugland, sier at det tradisjonelt ikke har vært vanskelig å skaffe nok kvalifiserte lærlinger. I fjor mottok selskapet over 1100 søknader til de rundt 100 ledige plassene. Etter endt læretid kan de søke på ledige stillinger i Statoil.