Ut av vindkraftprosjekt

januar 28, 2000, 07:00 CET

Statoil trekker seg ut av et vindmølleprosjekt på øya Smøla i Møre og Romsdal fordi utsiktene til lønnsomhet ikke anses å være gode nok.

De tre samarbeidspartnerne Statoil, Norsk Hydro og Nordmøre Energiverk har i fellesskap utredet mulighetene for å utnytte vinden fra en vindmøllepark på øya.

"Det mest lønnsomme alternativet for oss innen fornybar energi er biobrensel til varme. Derfor kommer vi til å satse her," sier Bente Hagem, direktør for Nordisk energi i Statoil.

Selskapet satser i tillegg på å utvikle energieffektive løsninger som for eksempel bruk av varmepumper.

Hagem mener at fornybar energi er et interessant supplement til krafttilbudet i Norden. Hun tror likevel at dette i framtiden ikke kan demme opp for økende behov for import av kraft fra kontinentet.

Lokale myndigheter på Smøla har satt av areal til 100 moderne vindmøller med byggestart i løpet av året. Nordmøre Energiverk fortsetter prosjektet med Hydro som partner.