Skip to content

Fjerner plattform

januar 31, 2000, 07:00 CET

Den første fjerningen av en Statoil-operert plattform skal gjennomføres sommeren 2001.

Da skal selskapene Heerema Marine Contractors og Umoe Olje og Gass fjerne dekksanlegg og broer pü stigerørsplattformen 2/4-S pü Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Understellet blir stüende inntil videre.

2/4-S har siden installasjonen i 1983/84 vÌrt et viktig knutepunkt for transport av gass fra felt i Nordsjøen gjennom rørledningssystemet Statpipe. Den har ikke vÌrt i bruk etter at omløpsrøret rundt Ekofisk kom i drift i august 1998. Omløpet knytter Statpipe til den Phillips-opererte Norpipe-ledningen som gür fra Ekofisk til gassterminalen i Emden i Tyskland.

Umoe skal utføre de forberedende arbeidene før løfteoperasjonen kan starte. Deretter skal tre moduler, ett flammetürn, to broer og en del mindre utstyr pü tilsammen cirka 5.770 tonn fjernes ved hjelp av et tungløftefartøy fra Heerema. Selskapet skal ogsü stü for transporten til land.

Kontrakt for demontering av dekk og broer pü land forventes tildelt i løpet av vüren, opplyser prosjektleder Hans Gustaf Klasson i Teknologi.

Han viser til erfaringer fra andre operatører som tilsier at 95-98 prosent av materialene i denne typen plattformer kan resirkuleres.