Fjerner plattform

januar 31, 2000, 07:00 CET

Den første fjerningen av en Statoil-operert plattform skal gjennomføres sommeren 2001.

Da skal selskapene Heerema Marine Contractors og Umoe Olje og Gass fjerne dekksanlegg og broer på stigerørsplattformen 2/4-S på Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Understellet blir stående inntil videre.

2/4-S har siden installasjonen i 1983/84 vært et viktig knutepunkt for transport av gass fra felt i Nordsjøen gjennom rørledningssystemet Statpipe. Den har ikke vært i bruk etter at omløpsrøret rundt Ekofisk kom i drift i august 1998. Omløpet knytter Statpipe til den Phillips-opererte Norpipe-ledningen som går fra Ekofisk til gassterminalen i Emden i Tyskland.

Umoe skal utføre de forberedende arbeidene før løfteoperasjonen kan starte. Deretter skal tre moduler, ett flammetårn, to broer og en del mindre utstyr på tilsammen cirka 5.770 tonn fjernes ved hjelp av et tungløftefartøy fra Heerema. Selskapet skal også stå for transporten til land.

Kontrakt for demontering av dekk og broer på land forventes tildelt i løpet av våren, opplyser prosjektleder Hans Gustaf Klasson i Teknologi.

Han viser til erfaringer fra andre operatører som tilsier at 95-98 prosent av materialene i denne typen plattformer kan resirkuleres.