Skip to Content
no

Klar for 16. runde

februar 1, 2000, 08:00 CET

Statoils søknad til den 16. konsesjonsrunden på norsk sokkel ble levert inn til tidsfristen i går, mandag 31. januar.

Prosjektleder Marit Berling sier at for Statoil er norsk sokkel et svært viktig område for leting og utvikling av nye felt i lang tid framover. Kvaliteten på leteporteføljen må ifølge henne forbedres. Konsernet trenger dessuten nye arbeidsoppgaver både på lete- og utbyggingssiden.

"På sikt kan dette gi nye utbyggingsoppgaver som kan bidra til å sikre arbeidsplasser både i Statoil og i leverandørindustrien," sier Berling.

I konsesjonsrunden er det lyst ut 48 blokker totalt. Disse er spredt over et stort område i Norskehavet mellom 62. og 68. grader nord. Ifølge Berling er det innenfor disse områdene trolig mulig å sikre nye ressurser til eksisterende infrastruktur. Samtidig vil man også få testet prospekter i geologisk mer usikre områder.

Hun legger til at Statoil har opparbeidet seg god regionalgeologisk kunnskap om Norskehavet gjennom flere år.

Olje- og energidepartementet planlegger å tildele konsesjoner rundt slutten av april.