Mindre olje, mer gass i 1999

februar 7, 2000, 07:00 CET

Gassfeltene Troll og Sleipner eksporterte mer enn planlagt i 1999, mens oljeproduksjonen fra Statoil-opererte felt ble lavere enn ventet.

I gjennomsnitt ble det produsert 1,35 millioner fat per olje dag. Dette er 8,7 prosent svakere enn planlagt.

"Svikten i oljeproduksjonen skyldes at de store feltene som Gullfaks og Statfjord produserer mindre enn vi hadde forventet. I tillegg har vi hatt en del utfordringer på våre nye felt," sier driftsdirektør Geir Pettersen.

Han viser til at Åsgard A kom i produksjon i mai, et halvt år etter planen. Imidlertid produserte det for fullt kort tid etter oppstarten.

Ifølge Pettersen har Norne slitt med reservoarproblemer, men også dette feltet nådde topproduksjon mot slutten av året. Tidlig i desember satte det produksjonsrekord med 220.000 fat i døgnet.

Veslefrikk har gjennomgått en større utbygging, og fikk i tillegg utfordringer på brønnsiden.

Olje- og kondensatfeltene Heidrun og Sleipner har klart å produsere mer enn antatt.

Den samlede oljeproduksjonen på norsk sokkel falt i 1999 til et gjennomsnitt på 2,9 millioner fat per dag. Gassproduksjonen økte derimot fra 43,6 milliarder kubikkmeter i 1998 til 47,4 milliarder kubikkmeter i 1999. Troll gass og Sleipner-feltene er de viktigste bidragsyterne.

Dårlig vær i januar i år gjorde det nødvendig å stenge produksjonen på noen av Statoils felt. Myndighetenes beslutning om å forlenge den selvpålagte produksjonsbegrensningen ut første kvartal får derfor ifølge Pettersen ingen betydning for Statoils produksjon.