Yme mot nedstengning

februar 7, 2000, 07:00 CET

Yme-feltet vest for Egersund skal etter planen stenges mot slutten av året eller i begynnelsen av 2001.

Ifølge driftsdirektør Geir Pettersen produserte feltet 27.000 fat olje daglig i snitt i fjor. Det er mindre enn budsjettert.

"Nå følger vi oljeprisen nøye for å avgjøre når feltet skal stenges," sier han.

En vedvarende høy oljepris kan forlenge driften til et stykke ut i 2001.

Statoil tjener fortsatt penger på Yme, som er det minste norske feltet som er blitt bygget ut med selvstendig anlegg for produksjon.

Ved utgangen av 1999 hadde feltet produsert 43 millioner fat olje. Det er dobbelt så mye som konsernet forutså da Yme kom i drift i februar 1996.

Pettersen regner med at det i år kommer til å bli hentet opp cirka 7,5 millioner fat olje fra Yme.