Skip to Content
no

Yme scorer på sikkerhet

februar 15, 2000, 07:00 CET

I dag, 15. februar, er det 1000 dager siden produksjonsriggen Mærsk Giant Yme-feltet i Nordsjøen sist hadde en fraværsskade.

Det plasserer installasjonen på sikkerhetstoppen blant Statoil-opererte enheter de siste årene.

Yme skiller seg fra andre Statoil-opererte felt ved at produksjonsriggen med driftspersonell leies inn. Riggen eies av det danske selskapet Maersk. Lagertankeren Polysaga, som ligger fast på feltet, leies fra det delvis Statoil-eide shipping- og offshoreselskapet Navion og drives av Rasmussen Maritime Services.

Feltet begynte å produsere i 1996, og i starten ble det rapportert om en del uønskede hendelser og fraværsskader på Mærsk Giant. Dette førte til et omfattende samarbeid mellom Maersk og Statoil for å rette på forholdene.

Øyvind Fedde, leder for Helse, miljø og sikkerhet (HMS) i Yme, sier forbedringen skyldes at alle ledd i organisasjonen nå blir tatt med når HMS-programmer skal lages.

"På den måten får alle eierskap til dette, og til null-skade tankegangen som det er forankret i. Hver enkelt tar ansvar for å nå målene," sier han.

I likhet med Statoil har Maersk innført null-skade tankegangen i sin organisasjon. Det vil si at skader og ulykker ikke aksepteres. I dag brukes Mærsk Giant som forbilde i sikkerhetsarbeidet, både i Maersk og i Statoil.