Skip to Content
no

Bygger ut Heidrun Nord

februar 17, 2000, 07:00 CET

Statoil har sendt plan for utbygging og drift av Heidrun Nord til Olje- og energidepartementet, og planlegger borestart 15. august i år.

Heidrun Nord-strukturen er en oljeforekomst med gasskappe i blokk 6507/8, nordøst for Heidrun-feltet i Norskehavet. Utvinnbare reserver er beregnet til cirka 25 millioner fat olje.

Utbyggingen av strukturen inngår i Heidrun platåprosjekt, som er navnet på den samordnede utbyggingen av den nordlige delen av reservoaret.

I dag produserer Heidrun-feltet rundt 210.000 fat olje i døgnet. Prosjektet skal forlenge dette produksjonsnivået med om lag fire år. Oljeproduksjonen fra Heidrun er beregnet å vare fram til omkring 2020.

Ifølge Harald Mork, prosjektdirektør for Heidrun platå, skal det bores tilsammen 11 brønner. Av disse skal en produksjonsbrønn og en injeksjonsbrønn inn i Heidrun Nord. Brønnene skal koples til strekkstagplattformen på Heidrun, hvor prosesseringsanlegget for tiden er under ombygging.

Legging av en rørledning for transport av gass fra Heidrun inngår også i platåprosjektet. Røret skal knyttes til ledningen Åsgard transport, som skal starte opp 1. oktober. Gassen er beregnet for salg til kunder på kontinentet.

Prosjektet er beregnet å koste vel 5,5 milliarder kroner og skal være avsluttet i løpet av året.