Støtter etiske forretningsprinsipper

februar 22, 2000, 07:00 CET

Statoil skriver i dag, 22. februar, under på at selskapet skal drive etter Sullivan-prinsippene for etisk forretningsvirksomhet.

Global Sullivan Principles ble utarbeidet i 1977 av den amerikanske presten Leon H. Sullivan. De omfatter enkle regler for hvordan selskaper skal drive sin virksomhet for å støtte opp om økonomisk, sosial og politisk rettferdighet i tillegg til å ivareta menneskerettighetene.

Prinsippene hevder ansattes rett til foreningsfrihet og til like muligheter uavhengig av rase og kjønn. De omfatter også punkter om lønn, medbestemmelse og sikkerhet på arbeidsplassen.

I forbindelse med Sullivans norgesbesøk skal direktør for internasjonale relasjoner og allianser, Johan Nic Vold, undertegne prinsippene på vegne av Statoil

Ifølge Vold er prinsippene helt i tråd med Statoils egne retningslinjer for etikk og menneskerettigheter.

Blant selskapene som har underskrevet prinsippene er Sullivans tidligere arbeidsgiver General Motors og oljeselskapene Chevron, Canadian Occidental Petroleum, Unocal og Shell Oil.