Skip to Content
no

Brann i Åsgard B-skaft

februar 23, 2000, 10:30 CET

Tre personer ble sendt til legesjekk etter et branntilløp tidlig i dag, 23. februar, på Åsgard B-plattformen som ligger ved Kværners verft i Stavanger.

Én av de som ble sendt til Sentralsjukehuset i Rogaland med mistanke om røykskader, var i løpet av morgentimene tilbake på jobb.

Brannen startet like før klokken 06.00, men ble ifølge markeds- og informasjonssjef Rolf Olavesen i Kværner Oil & Gas slukket relativt raskt.

"Vi tror brannen oppstod i et tavlerom eller en koplingsboks i et av de seks skaftene på plattformen," sier Olavesen.

I samarbeid med politi, brannvesen og operatøren Statoil jobber Kværner med å finne årsaken til brannen.

Arbeidet med å ferdigstille plattformen kom i gang igjen kort tid etter at branntilløpet var under kontroll. Brannen vil ifølge Olavesen ikke påvirke framdriften i prosjektet.

Åsgard B skal innen april være klar for utslep til Åsgard-feltet i Norskehavet. Der skal den koples opp mot undervannsanlegget og settes i stand til å produsere gass og kondensat fra 1. oktober 2000.