Selger markedsføringsselskap til Amerada Hess

februar 24, 2000, 23:00 CET
Statoil har inngått avtale om å selge markedsføringsdelen av sitt amerikanske datterselskap Statoil Energy til Amerada Hess Corporation.

Markedsføringsselskapet Statoil Energy Services Inc. er ansvarlig for markedsføring av naturgass og elektrisitet til industrikunder i en rekke stater på USAs østkyst.

Selskapet har også betydelig erfaring og infrastruktur knyttet til leveranser av naturgass og elektrisitet. Amerada Hess overtar selskapet innen utgangen av første kvartal i år.

Statoil solgte ved årsskiftet lete- og produksjonsvirksomheten til Statoil Energy. Salget av markedsføringsvirksomheten som nå er foretatt, inngår i Statoils planer som ble offentliggjort i oktober i fjor om å selge ut hele Statoil Energy.

Det gjenstår nå å selge kraftverkdivisjonen til Statoil Energy. Budfristen for dette salget er satt til midt i mars måned. Salget av Statoil Energy inngår i Statoil-konsernets planer for omstrukturering.

Kjøpet av Statoil Energy Services vil representere en betydelig økning av Amerada Hess' markedsføringskapasitet i det østlige USA.

Amerada Hess er et internasjonalt olje- og gasselskap med hovedsete i New York, og selskapet hadde i 1998 en omsetning på 6,6 milliarder US dollar.

Selskapet har lete- og produksjonsvirksomhet på norsk sokkel der det har vært deltaker siden første konsesjonsrunde i 1965.

Kontaktperson: John Ove Lindøe, tlf. 51 99 68 81