Siri har ettårsdag

mars 1, 2000, 07:00 CET

Siri-feltet på dansk sokkel har vært i produksjon i ett år i dag, 1. mars. Feltet har ikke hatt fraværsskader i løpet av denne perioden.

Det er produsert rundt 12 millioner fat olje, eller nesten to millioner kubikkmeter, fra det marginale, men lønnsomme Statoil-opererte feltet. Full produksjon ble oppnådd i juli i fjor, fire måneder etter produksjonsoppstarten.

"Vi har i det første produksjonsåret hatt større driftsmessige problemer enn forutsatt. Dette, i kombinasjon med perioder med dårlig vær, har ført til at produksjonen er noe mindre enn planlagt, sier Svein G. Larsen, som er disponent for Statoil Efterforskning & Produktion i Danmark.

"Til tross for de problemene vi har hatt, er det blitt produsert godt fra Siri. Uten de ansattes gode og kreative innsats hadde vi ikke produsert så mye som vi har gjort i løpet av året."

Statoil-opererte Siri har i sitt første driftsår produsert rundt 20 prosent av de totale reservene på 60 millioner fat olje. I dag produseres det rundt 50.000 fat olje i døgnet fra fem brønner.

" Vi har et mål om å opprettholde maksimal produksjon til rundt seinsommeren i år," sier Svein G. Larsen. Han opplyser at produksjonen fra feltet sannsynligvis avsluttes en gang mellom 2005 og 2007.