Glitne kan starte i 2001

mars 2, 2000, 07:00 CET

Utbyggingsplanen for det Statoil-opererte oljefeltet Glitne i Nordsjøen kan være klar til sommeren. Målet er å kunne starte produksjonen neste år.

Glitne inneholder om lag 25 millioner fat utvinnbar olje og produksjonsperioden er beregnet å vare mellom to og tre år.

Lisensgruppen satser på en selvstendig utbyggingsløsning med innleid produksjonsanlegg. Partnerne er i ferd med å kartlegge hvilke anlegg som er tilgjengelige på leiemarkedet.

Prosjektleder Svein Løining sier utfallet av markedsundersøkelsen og tidsbetingelser knyttet til den enkelte produksjonsenhet vil spille inn når beslutning om utbyggingskonsept skal tas.

Feltet kan bli bygget ut med et produksjonsskip med prosessanlegg og lossing av oljen til bøyelaster. En annen mulighet kan være flyttbar produksjonsrigg og lagerskip, tilsvarende konseptet på Yme-feltet i Nordsjøen.

Ifølge Løining kan det bli aktuelt å plassere driftsansvaret for Glitne i organisasjonen som i dag driver Yme, hvor produksjonen nå avtar. Yme er det første og hittil eneste Statoil-opererte feltet på norsk sokkel med innleid produksjonsenhet.

Glitne blir det minste feltet på norsk sokkel hittil som bygges ut med selvstendig produksjonsløsning. Totale investeringer for å få feltet i drift er beregnet til rundt 500 millioner kroner. Foruten prosjektarbeidet omfatter dette boring av tre produksjonsbrønner og to vanninjektorer.

Partnere i Glitne-lisensen er Elf med 21,8 prosent og Norsk Hydro med 9,3. Statoils andel er 38,9 prosent og Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) 30 prosent.