Full produksjon i Nordsjøen

mars 8, 2000, 13:00 CET

Oljeproduksjonen og lastingen på Statfjord- og Gullfaks-feltene i Nordsjøen går som normalt etter en periode med uvær og stor bølgehøyde.

Produksjonen måtte reduseres fra søndag 5. mars. Da det verste uværet løyet tirsdag ettermiddag, kunne lasting og produksjon gjenopptas på de to feltene.

Fra Gullfaks-feltet gikk det to oljelaster ved midnatt tirsdag. I dag, 8. mars, går ytterligere to oljelaster fra feltet.

På Statfjord startet lastingen fra en bøye som er tilknyttet Statfjord C-plattformen. Samtidig ble en ødelagt trosse som brukes ved lasteoperasjoner fra Statfjord B reparert. Dermed er to av tre lastesystemer på Statfjord operative. En last var ferdig før midnatt, og to blir ferdige i dag.

Så fort været tillater det, skal også en avslitt slange til lastesystemet for Statfjord A repareres. Produksjonen på feltet kan imidlertid opprettholdes på normalt nivå uavhengig av denne slangen.

Oljelagrene på Statfjord mottar til sammen rundt 600.000 fat olje daglig, inkludert olje fra satellittfeltene og det Norsk Hydro-opererte Snorre-feltet.

Lagrene på Gullfaks mottar 560.000 fat daglig, inkludert satellittfeltene og feltene Vigdis, Visund og Tordis, hvor Norsk Hydro er operatør.