Selger energiløsninger

mars 9, 2000, 07:00 CET

To nylig inngåtte energikontrakter styrker Statoils posisjon som leverandør av totale energiløsninger i Norge.

Messearrangøren Exporama i Oslo har kjøpt kraft og varme fra biopellets, propan og elektrisitet fra Statoil til sitt nye messeanlegg.

Administrerende direktør Arve Mokkelbost i Exporama sier at løsningen "gir energisparing og miljøvennlighet i pakt med grunnverdiene til vår største aksjonær Det kongelige selskap for Norges vel".

Den andre kontrakten er inngått med Skårertoppen borettslag i Lørenskog i Akershus fylke for oppvarming basert på varmepumper.

Sammen med selskapene E-Tek og Normann energiteknikk, satser Statoil på varmepumper for å selge ferdigvarme til industri, institusjoner og boligbyggelag i Skandinavia.

En varmepumpe bruker én del elektrisitet til å ta opp to til tre deler gratis varme fra omgivelsene. Borettslaget skal utnytte energien i uteluft og avtrekksluften fra leilighetene. Derved reduseres forbruket av fyringsolje og elektrisitet betydelig.

"Avtalene om å levere produkter og varme direkte til kundene er viktige steg på veien til å bli total energileverandør," sier Per Lindberg, Statoils direktør for Nordisk energi.